Vastaajalle

Palvelumme rikosasian

vastaajalle

Mitä vakavammasta rikoksesta on kysymys, sitä tärkeämpää on että epäilty saa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuekseen asiantuntevan oikeudellisen avustajan.

Esitutkinta poliisiasemalla

Asianajajan puoleen kannattaa kääntyä jo esitutkinnan alussa, eli silloin kun olet saanut kutsun poliisiasemalle kuultavaksi rikoksesta epäiltynä. Näin on etenkin, kun kyse on vakavammista rikoksista. Soita meille, niin selvitämme mitä esitutkinnassa tapahtuu ja asiasta riippuen, mitä seikkoja sinun on oman etusi nimissä syytä tuoda esille jo kuulustelujen alkuvaiheessa. Jos olet jo kiinniotettuna, sinun on hyvä pitää mielessä, että epäillyllä on aina oikeus saada kuulusteluihin tuekseen oikeudellinen avustaja.

Rikoksesta epäillyllä on jo ennen ensimmäistä poliisikuulustelua oikeus käydä avustajansa kanssa luottamuksellisia keskusteluja. Näiden aikana avustaja selvittää epäillylle tämän oikeuksia ja asemaa kyseessä olevassa rikosasiassa.

Esitutkinnassa annetuilla lausumilla ja esitutkinnan aikana tehdyillä selvityksillä on erittäin suuri merkitys myöhemmin oikeudenkäynnissä. Tarvittaessa asianajaja voi pyytää poliisia suorittamaan asiassa lisätutkintaa. Rikosasianajajan käyttäminen varmistaa osaltaan epäillyn kannalta asianmukaisen ja puolueettoman esitutkinnan.

Oikeudenkäynti

Syytetyn mahdollisuus tehokkaan ja asiantuntevan puolustuksen järjestäminen yhteiskunnan kontrollikoneiston vastapainoksi on keskeinen osa tasavertaista ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Kokenut rikosasianajaja saavuttaa asiakkaan täydellisen luottamuksen ja voi usein vielä oikeudenkäynnin aikanakin nostaa esiin vastaajan syyttömyyttä tukevia seikkoja. Esim. huumausainerikokset ovat usein monitahoisia ja niiden selvittely edellyttää erityistä kärsivällisyyttä ja järjestelmällisyyttä.
Talousrikokset painottuvat yleensä kirjanpitoon ja verotukseen liittyviin seikkoihin. Toimistollamme on vahva liike-elämän käytäntöjen, kirjanpidon ja verotuksen tuntemus, jonka vuoksi pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen puolustuksen näissä asioissa. Erityisiin vahvuusalueisiimme kuuluvat myös tietotekniikan käyttöön liittyvät rikosoikeudenkäynnit.

Erityisiä vahvuusalueitamme rikosoikeudenkäynneissä ovat talous- ja petosrikokset sekä tietotekniikan käyttöön liittyvät rikokset. Lisäksi olemme menestyksellisesti hoitaneet lukuisia huumausaine- ja väkivaltarikosasioita.