Asianomistajalle

Palvelumme asianomistajalle

Rikoksen uhrilla on oikeus korvaukseen rikoksen johdosta aiheutuneesta materiaalisesta vahingosta, kivusta ja särystä sekä aiheutuneesta pysyvästä ja/tai tilapäisestä haitasta.

LAADIMME SOVINTOESITYKSEN JA OSALLISTUMME SOVINTONEUVOTTELUIHIN

Arvioimme vaadittavien korvausvaatimusten realistisen tason ja ilmoitamme sen edelleen esitutkintaa suorittavalle poliisille.

Edustamme asianomistajaa syytetyn kanssa käytävissä sovintoneuvotteluissa.

AVUSTAMME ASIANOMISTAJAA OIKEUDENKÄYNNISSÄ

Asianomistajan on järkevää kääntyä asianajajan puoleen ainakin silloin, kun hänellä on tarkoitus esittää asiassa korvausvaatimuksia. Korvausvaatimusten täytyy menestyäkseen olla oikein mitoitettuja ja kohdennettuja. Lisäksi ne on pystyttävä perustelemaan ja näyttämään toteen. Usein on myös järkevää pyrkiä sopimaan vahingonkorvauksista jo ennen oikeudenkäyntiä.