oikeudenkäyntikulut

Mitä rikosasianajajan

käyttö maksaa ?

OIKEUSAPU VALTION VAROISTA

Rikosasian vastaajalle tai asianomistajalle voidaan myöntää valtion maksuttoman oikeudenkäynnin etu, milloin säädetyt tulo- ja varallisuusrajoitukset alittuvat. Silloin oikeudenkäynti sekä avustaja ovat asianomaiselle itselleen joko osittain tai kokonaan maksuttomia. Tämä etu on saatavissa samantasoisena sekä yksityistä että julkista avustajaa käytettäessä. Vähävaraiselle asiakkaalle oikeudellisen avustajan käyttö on pääsääntöisesti kokonaan maksutonta. Selvitämme asiakkaan oikeuden oikeusapuun aina toimeksiannon alussa. Edellytysten täyttyessä olemme yhteydessä oikeusaputoimistoon ja haemme korvaavan oikeusapupäätöksen.

Rikosoikeudenkäynnissä ja esitutkinnassa vastaajalla on tietyissä tilanteissa oikeus saada itselleen puolustaja taloudellisesta asemastaan riippumatta. Samoin vakavien väkivaltarikosten, lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten uhrille voidaan määrätä oikeudenkäyntiavustaja, jonka palkkio maksetaan valtion varoista uhrin tuloista riippumatta. Näissä tilanteissa kannattaa aina kääntyä asianajajan puoleen.

MAKSUTON OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJA

Seksuaalirikoksen, perheväkivallan tai muun väkivaltarikoksen uhriksi joutuneelle, tuomioistuin voi määrätä tarvittaessa esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten oikeudenkäyntiavustajan.
Oikeudenkäyntiavustajana avustamme rikoksen uhria asian käsittelyssä tuomioistuimessa. Tuomioistuimen antaessa määräyksen, avustaja määrätään uhrin tuloista riippumatta ja palkkio maksetaan valtion varoista.

Noudatamme palkkioperusteissa Suomen Asianajajaliiton vahvistamia palkkio-ohjeita. Oikeusapuasioissa palkkio määräytyy oikeusavun palkkioperusteista säädetyn asetuksen mukaan. Hoidamme myös oikeusapuasioita.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Koti- ja yritysten vakuutuksiin sisältyy usein oikeusturvavakuutus, joka yleensä kattaa oikeudellisen avustajan käytöstä rikosasian asianomistajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut (pois lukien vakuutuksen omavastuu). Mikäli sinulla on oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin, voidaan sinulle myöntää valtion varoista oikeusapua myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen.

NORMAALI TUNTIVELOITUS

Puhelimitse tapahtuva alkuyhteydenotto toimistoomme on aina maksuton. Sen aikana voimme kartoittaa oikeudellisen avun tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan antaa hinta-arvion kustannuksista. Myös lyhyt alkuneuvottelu toimistollamme on maksuton, jos se ei johda toimeksiantoon.
Muutoin noudatamme Suomen Asianajajaliiton vahvistamia palkkioperusteita, joiden perusteella palkkion suuruus määräytyy tehtävään käytetyn ajan, toimeksiannon luonteen, laajuuden, vaikeusasteen ja kiireellisyyden mukaan.

Muissa kuin oikeusapuasioissa toimistomme tavanomainen tuntiveloitus rikosasioissa on 160–225 euroa + arvonlisävero eli yhteensä 198,40–279 euroa tunnilta.