huumausainerikokset

huumausainerikokset

Tavallisimpia huumausainerikoksia ovat perusmuotoinen huumausainerikos sekä törkeä huumausainerikos.

Lisäksi lievempi muoto on huumausaineen käyttörikos, joka koskee vähäistä määrää huumausainetta omaan käyttöön-

Mikä rangaistus ?

Huumausainerikoksesta rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Törkeästä huumausainerikoksesta rangaistus on vähintään yksi tai enintään kymmenen vuotta vankeutta.

Mikä tekee törkeän?

Huumausainerikoksessa ja törkeässä huumausainerikoksessa on usein kysymys myös aineen välittämisestä tai esimerkiksi maahantuonnista ja kasvatuksesta. Useimmiten huumausaineen määrä määrittää sen, onko kyse törkeästä rikoksesta.

Rangaistuksen koventamisperusteita ovat:

1) rikollisen toiminnan suunnitelmallisuus;

2) rikoksen tekeminen osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa;

3) rikoksen tekeminen palkkiota vastaan;

4) rikoksen tekeminen rotuun, ihonväriin, syntyperään, kansalliseen tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvasta vaikuttimesta taikka niihin rinnastettavasta muusta vaikuttimesta; ja

5) tekijän aikaisempi rikollisuus, jos sen ja uuden rikoksen suhde rikosten samankaltaisuuden johdosta tai muuten osoittaa tekijässä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

Lieventävät perusteet

Rangaistuksen lieventämisperusteita ovat:

1) rikoksen tekemiseen vaikuttanut huomattava painostus, uhka tai muu sen kaltainen seikka;

2) rikokseen johtanut voimakas inhimillinen myötätunto taikka poikkeuksellinen ja äkkiarvaamaton houkutus, asianomistajan poikkeuksellisen suuri myötävaikutus tai muu vastaava seikka, joka on ollut omiaan heikentämään tekijän kykyä noudattaa lakia;

3) tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu sovinto, tekijän muu pyrkimys estää tai poistaa rikoksensa vaikutuksia taikka hänen pyrkimyksensä edistää rikoksensa selvittämistä.

Nuori henkilö

Jos tekijä on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana, tekijälle saa tuomita enintään kolme neljännestä rikoksesta säädetyn vankeus- tai sakkorangaistuksen enimmäismäärästä ja vähintään rikoksesta säädetyn rangaistuslajin vähimmäismäärän.